Simulatie tijdens sollicitatieprocedure

  • Maike 

Simulatiegesprek tijdens Sollicitatieprocedure

Een klant wilde een assessment tijdens de sollicitatieprocedure voor de functie van teamleider. De organisatie zocht iemand die een groep mensen met elkaar kan verbinden en er een beter team van kan maken.

Tijdens het simulatiegesprek konden de kandidaten laten zien of zij ook daadwerkelijk in staat waren om te luisteren, leiding in het gesprek te nemen, oplossingen aan te dragen.

De simulatie maakte de keuze voor de juiste persoon vele malen eenvoudiger dan alleen het voeren van gesprekken.

Voordelen

  • Snel inzicht in de capaciteit van een kandidaat
  • Sociaal wenselijke antwoorden makkelijk getoetst
  • Zicht op de stijl van de kandidaat, waardoor de match met het bedrijf en de cultuur beter te maken is
  • Kostenbesparend in het geval dat de kandidaat niet zo goed blijkt als gedacht

Nadelen

  • Een simulatiegesprek is voor veel mensen extra spannend en stressvol.
  • Je moet even door het ongemak van de situatie heen
  • Het vergt meer voorbereiding dan het opstellen van een lijst met vragen

Ja maar…..

– Een simulatiegesprek is zo stressvol. Zie ik dan wel wat ik wil zien van de kandidaat? 

Een simulatiegesprek tijdens de sollicitatie past niet bij elke functie. Meestal is het belangrijk bij functies met veel verantwoordelijkheid, zoals een leidinggevende of managementfunctie. Deze functies vragen om kandidaten die stevig in hun schoenen staan en ook onder druk kunnen presteren. Waarschijnlijk komt de kandidaat in de functie wel voor hetere vuren te staan dan voor een simulatiegesprek.

– Wat als de kandidaat een black-out krijgt?

Het gesprek kan op elk moment worden stil gelegd. De kandidaat kan om een time-out vragen. De commissie kan vragen of het gesprek een bepaalde kant op kan. Het doel van het gesprek is de juiste kandidaat vinden, niet om het iemand eens lekker lastig te maken. Als de kandidaat een beetje hulp nodig heeft, kan die worden gegeven.

– We hebben geen dure acteur nodig. Een collega uit de sollicitatiecommissie doet het wel. 

De meerwaarde van de acteur zit hem in de actie-reactie met de kandidaat. De acteur is getraind om zowel verbaal als non-verbaal te reageren op de signalen van de kandidaat. De acteur kan het gesprek al doende makkelijker of moeilijker maken. De acteur kan zo sturen dat de juiste vaardigheden van de kandidaat aan bod komen. Bovendien heeft de acteur geen andere belangen dan het doel van het gesprek. Ten slotte kan de acteur het effect van het gedrag van de kandidaat benoemen.

Interesse?

Is een simulatiegesprek interessant voor jullie organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op. Maike Pollaert heeft ervaring als trainingsacteur in vaardigheidstrainingen en assessments, zoals een sollicitatieprocedure.